badania_02

MetabolicScan 51

600,00 zł

Opis produktu

MetabolicScan to nowoczesny, laboratoryjny test in vitro. Panel badający aż 51 produktów jest już wystarczający i wyczerpujący, aby zidentyfikować szkodliwe produkty wywołujące reakcję alergiczną.