Ochroń swoje dziecko przed ponad setką poważnych chorób genetycznych


Wykonaj nieinwazyjne badanie
Baby Sensor 100+


Zapewnij swojemu dziecku bezpieczną przyszłość, zdrowie i rozwój wolny od obciążeń.

Wykonaj test w swoim mieście:


Teraz tylko: 1 745 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie Polski

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.

Teraz tylko: 2 145 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie EU

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.


Czy wiesz, że Twoje dziecko może być obciążone chorobami genetycznymi i jednocześnie nie wykazywać żadnych objawów?!


Do czasu …


Wiele dzieci jest nosicielami genów chorobowych, które nie wywołują żadnych objawów. Dopiero w kolejnym etapach rozwoju geny te mogą wywołać u dziecka choroby, które prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji.
Możesz uchronić swoje dziecko i zapobiec tym chorobom!


W pierwszych latach życia organizm dziecka rozwija się bardzo szybko, dlatego obecność niewykrytej choroby genetycznej może mieć poważne konsekwencje dla jego zdrowia.

Na szczęście dzięki Baby Sensor 100+ można zapobiec wystąpieniu skutków niewykrytych chorób genetycznych, które prowadzą do fizycznego lub umysłowego upośledzenia.


Badanie Baby Sensor 100+ oferuje diagnostykę ponad 100 genetycznych zaburzeń.

Dzięki Baby Sensor 100+ można wdrożyć w porę leczenie lub działania profilaktyczne dla następujących typów chorób i zaburzeń:


 • opóźniony rozwój
 • uszkodzenia mózgu postępujące wraz z wiekiem
 • zabrzenia funkcjonowania układu immunologicznego
 • niepełnosprawność
 • upośledzenie umysłowe
 • przewlekłe choroby skóry
 • przybieranie na wadze
 • drgawki
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia pigmentacji skóry
 • słaby apetyt
 • brak energii
 • problemy z nauką
 • nadaktywność i agresja
 • i wiele innych…

 

Baby Sensor 100+ to diagnostyka ponad stu zaburzeń i chorób genetycznych


Oto lista chorób objętych zakresem badania BabySensor, którym można zopabiec lub skutecznie leczyć dzięki wczesnemy rozpoznaniu.


 • alkaptonuria (uszkodzenia chrząstki)
 • niedobór biotynidazy (łuszczenie się skóry w okolicy ust, wysypka na twarzy, opóźnienie umysłowe)
 • acyduria glutarowa typu I (duża głowa, zaburzona motoryka)
 • choroba Hartnupów (wrażliwość na światło i wadliwa budowa oka)
 • homocysteinuria (upośledzenie umysłowe)
 • niedobór liazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (poważna kwasica metaboliczna bez ketozy, opóźniony rozwój)
 • kwasica izowalerianowa (skurcze na skutek hipotermii, zapach „spoconych stóp”)
 • acyduria 2-ketoadypinowa (spowolniony rozwój i inne problemy neurologiczne)
 • choroba syropu klonowego (MSUD) (zaburzenia neurologiczne, apatia, słodki zapach moczu i ciała)
 • niedobór karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA (ostra kwasica metaboliczna, opóźniony rozwój)
 • niedobór transkarbamylazy orinitynowej (drażliwość, opóźniony rozwój)
 • fenyloketonuria (PKU) (opóźniony rozwój i problemy behawioralne)
 • kwasica propionowa (apatia, słaby apetyt, hipotonia)
 • przejściowa tyrozynemia noworodków (przedłużająca się żółtaczka, apatia)
 • tyrozynemia typu I (mocz o zapachu kapusty, zaburzenia czynności wątroby)
 • niedobór fruktozo-1.6-difosfatazy – (hipoglikemia z ketozą)
 • galaktozemia (zaburzenia czynności wątroby)
 • mnogi niedobór karboksylazy (kwasica metaboliczna, obniżone napięcie mięśniowe, opóźnienie w rozwoju)
 • neuroblastoma wraz ze spontaniczną regresją
 • hiperoksaluria pierwotna typu 1 (kolka nerkowa i obecność kamieni w moczu)
 • tyrozynemia wtórna (zaburzenia czynności wątroby)
 • hipermetioninemia (nietypowe rysy twarzy, problemy neurologiczne, opóźnienie rozwoju ruchowego)
 • ksantynuria (ostra niewydolność nerek)
 • kwasica argininobursztynowa (opóźnienie umysłowe i ruchowe)
 • cytrulinemia typu I (apatia i nietypowe zachowanie)
 • cystationuria (zaburzenia czynności wątroby)
 • obecność kwasu ksanturenowego w organizmie (upośledzenie umysłowe)
 • niedobór dehydrogenazy acylo-CoA bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (osłabienie i przewlekły ból mięśni)
 • niedobór dehydrogenazy acylo-Coa średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (opóźniony rozwój)
 • niedobór dehydrogenazy acylo-Coa krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (niski poziom cukru, apatia)
 • niedobór deaminazy adenozyny (epizody zapalenia i infekcji ucha oraz infekcji górnych dróg oddechowych)
 • acyduria formiminoglutaminianowa (niedokrwistość megaloblastyczna)
 • przejściowa galaktozemia (słaby przyrost masy ciała z równoczesnymi zaburzeniami czynności wątroby)
 • 5-oksoprolinuria (drgawki, upośledzenie umysłowe i zaburzenia koordynacji ruchowej [ataksja])
 • hiperglicynuria z ketozą (opóźniony rozwój)
 • NICDD (zaburzenia czynności wątroby)
 • wrodzona nietolerancja laktozy (opóźniony rozwój)
 • kwasica moczanowa (czuciowo-nerwowa utrata słuchu, kamica moczowa – obecność moczanów w moczu)
 • łagodna hiperfenylalaninemia (egzema, cienkie włosy i przebarwienia skóry)
 • kwasica metylomalonowa (MMA) typu cbl C, D (zaburzenia rozwojowe, hematologiczne, neurologiczne, metaboliczne, okulistyczne i dermatologiczne)
 • kwasica metylomalonowa (MMA) typu cblA i cblB (obniżone napięcie mięśni [hipotonia], opóźnienie rozwojowe, nadmierne zmęczenie [apatia], powiększona wątroba)
 • niedobór beta-ketotiolazy (BKT) (wymioty, odwodnienie, trudności z oddychaniem, nadmierne zmęczenie [apatia], sporadycznie drgawki)
 • pierwotna hiperoksaluria typu 2 (kamienie nerkowe, uszkodzenie i niewydolność nerek oraz innych narządów)
 • niedobór kinazy glicerolu (opóźniony wzrost)
 • argininemia (zaburzenia podstawowych etapów wzrostu)
 • niedobór syntetazy fosforanu karbamoilu-1 (komplikacje neurologiczne)
 • kwasica glutarowa typu II (zapach „spoconych stóp” i problemy oddechowe, upośledzenie umysłowe i ruchowe)
 • hiperleucyno-izoleucynemia (drgawki, opóźnienie rozwoju)
 • lizynuryczna nietolerancja białka (słabe przybieranie na wadze)
 • acyduria 3-metyloglutakonowa (kardiomiopatia i miopatia mięśni szkieletowych, opóźniony wzrost, defekt męskich narządów rozrodczych)
 • niedobór dehydrogenazy semialdehydu metylomalonowego (kwasica metaboliczna, apatia, drgawki)
 • acyduria mewalonianowa (nieprawidłowy kształt głowy, zaburzenia podstawowych etapów rozwoju)
 • niedobór syntetazy fosforanu N-acetyloglutaminianu/ karbamylu (komplikacje neurologiczne)
 • acyduria orotowa (zniekształcenie mięśnia sercowego i niedokrwistość)
 • choroba Canavana (poważne zaburzenie podstawowych etapów rozwoju)
 • tyrozynemia typu II (wrażliwość wzroku na światło, opóźniony rozwój)
 • tyrozynemia typu III (łagodne upośledzenie umysłowe, konwulsje, trudności z zachowaniem równowagi)
 • tryptofanuria i karłowatość (niski wzrost, upośledzenie umysłowe)
 • acyduria imidazolowa (drgawki, opóźniony rozwój)
 • hiperglicynuria (bez ketozy) (apatia, obniżone napięcie mięśniowe [hipotonia], drgawki, opóźnienie umysłowe, zaburzenia neurologiczne)
 • niedobór deacylazy 3-hydroksyizobutyrylo-CoA (opóźniony rozwój ruchowy, obniżone napięcie mięśniowe, liczne anomalie kręgów)
 • cytrulinemia typu II (niepokój, utrata pamięci, zaburzenia behawioralne, drgawki i śpiączka)
 • defekt biosyntezy kofaktora – biopteryny (BIOPT B|S) (upośledzenie rozwoju, drgawki [epilepsja], zaburzenia behawioralne)
 • defekt regeneracji kofaktora – biopteryny (BIOPT REG) (niepełnosprawność umysłowa, zaburzenia ruchowe, trudno ści z przełykaniem, drgawki)
 • niedobór galaktokinazy (GALK) (rozwój zaćmy, powiększona wątroba i śledziona)
 • niedobór epimerazy galaktozy (GALE) (zaćma, opóźniony wzrost i rozwój, niepełnosprawność umysłowa, zaburzenia czynność wątroby i nerek)
 • niedobór dehydrogenazay izobutyrylo-CoA (IBD) (niedokrwi- stość, obniżone napięcie mięśni, opóźniony rozwój)
 • kwasica malonowa (MAL) (hipoglikemia, wymioty, biegunka, drgawki)
 • niedobór mutazy metylomalonylo-CoA (ang. methymalonyl-CoA mutase, MUT) (poważna kwasica ketonowa i organiczna, zaburzenia czynności psychomotorycznych, osłabiony rozwój, dystonia)
 • niedobór mitochondrialnego trójfunkcyjnego kompleksu białkowego (apatia, hipoglikemia, obniżone napięcie mięśni [hipotonia], zaburzenia czynności wątroby)
 • glutationuria (niedokrwistość hemolityczna)
 • rodzinna iminoglicynuria nerkowa (upośledzenie umysłowe, głuchota, ślepota, kamica nerkowa, nadciśnienie)
 • hiperhydroksyprolinemia (upośledzenie umysłowe)
 • imminoglicynuria (upośledzenie umysłowe i problemy z nerkami)
 • fruktozuria (powiększenie wątroby, żółtaczka, marskość wątroby, konwulsje, opóźniony wzrost i upośledzenie umysłowe)
 • hipersarkozynemia (osłabiony wzrok, kardiomiopatia, przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych, zaburzenie wzrostu i upośledzenie umysłowe)
 • hiperprolinemia typu I (zaburzenia neurologiczne i psychiczne)
 • hiperprolinemia typu II (drgawki, upośledzenie umysłowe)
 • sacharopinuria (upośledzenie psycho-ruchowe, epilepsja, spastyczność, ataksja, niski wzrost)
 • histydynemia (upośledzenie umysłowe, nieprawidłowa budowa nerek)
 • niedobór karnozynazy opóźniony rozwój) endogenous sucrosuria (upośledzenie umysłowe)
 • hydroxylysinuria (upośledzenie umysłowe, problemy zachowawcze i nadpobudliwość)
 • D-glyceric aciduria (niski przyrost masy ciała)
 • lysinuria (upośledzenie umysłowe)
 • hawkinsunuria (zaburzenia czynności wątroby)
 • niedobór dehydrogenazy dihydrolipoilu (E3) (słodkawy zapach moczu oraz ciała przypominający palony cukier)
 • walinemia (opóźniony wzrost, wymioty i opóźniony rozwój)
 • zespół Lesch-Nyhana (upośledzenie umysłowe, samookaleczenie)
 • niedobór dihydropirymidynazy (drgawki noworodków)
 • zespół podobny do zespołu Zellwegera – (obniżone napięcie mięśniowe, poważne upośledzenie psycho-motoryczne)
 • zespół Zellwegera (obniżone napięcie mięśniowe, dysmorfia)
 • niedobór hydratazy fumarowej (drgawki z poważnym upośledzeniem)
 • uracyluria tyminowa (upośledzenie umysłowe)
 • zespół HHH (hiperamonemia-hiperotnitynemia-homocytrulinuria) (wymioty, apatia, opóźnienie rozwojowe, trudności w nauce)
 • niedobór dekarboksylazy pirogronianowej (opóźniony wzrost, upośledzenie psychiczno-ruchowe z zaburzeniami widzenia)
 • niedobór karboksylazy pirogronianowej (problemy oddechowe)
 • niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (E1) (słabe przyswajanie pożywienia, apatia i zaburzenia oddechowe)
 • niedobór fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej (kwasica mleczanowa z obniżonym napięciem mięśniowym)
 • niedobór fosforybozylotransferazy adeniny (zakażenie układu moczowego)
 • częściowy niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantyny-guaniny (kamica nerkowa, problemy z poruszaniem się)
 • niedobór dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego (obniżone napięcie mięśniowe [hipotonia], osłabione odruchy, drgawki i zaburzenia chodu o stałym nasileniu)
 • histydynuria (upośledzenie umysłowe, zmienione rysy twarzy)
 • choroba Refsuma – postać dziecięca (ślepota i problemy słuchowe, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki)
 • adrenoleukodystrofia noworodkowa (osłabienie mięśniowe)
 • acyduria beta-aminomasłowa (upośledzenie neurologiczne)
 • hiperpipekolatemia (poważne upośledzenie rozwojowe)
 • acyduria etylomalonowa (opóźniony wzrost, śpiączka)
 • niedobór aminoacylazy atrofia mózgowa)

Jak wygląda raport?


 • raport zawiera diagnozę występowania ponad 100 wrodzonych chorób metabolicznych
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości określa sposoby profilaktyki lub leczenia wykrytych chorób
 • pokazuje jakie można podjąć działania zapobiegające opóźnionemu rozwojowi i / lub niepełnosprawności
 • badania
 • zawiera wyniki badania przesiewowych z wykorzystaniem technologii najnowszej generacji (GC/MS)

Zamów badanie DNA 100+ Zdrowie Dziecko!


Teraz tylko: 1 745 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie Polski

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.

Teraz tylko: 2 145 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie EU

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.


Najnowsze technologie,
austriacka jakość i precyzja badania


LABORATORIUM NOVOGENIA jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych laboratoriów w Europie. Posiada liczne certyfikaty i systemy kontroli jakości przewyższające międzynarodowe standardy.Zadbaj aby aby rozwijało się prawidłowo i było wolne od obciążeń. Nie pozwól aby cierpiało z powodu chorób, których można łatwo uniknąć działając profilaktycznie.


Zrób to co najlepsze dla swojego dziecka.Im wcześniej wykonasz badanie tym lepiej.

Poznaj pełen pakiet badań genetycznych oferowanych przez Genelab!


Zobacz wszystkie badania!

Nie zwlekaj!


Życie Twojego dziecka jest w Twoich rękach. Badanie można wykonać już 48 godzin po narodzinach.


Profilaktyka chorób genetycznych po 5 roku życia jest mało skuteczna, dlatego ważne jest aby wykonać badanie jak najwcześniej.

Zamów badanie DNA 100+ Zdrowie Dziecko!


Teraz tylko: 1 745 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie Polski

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.

Teraz tylko: 2 145 zł

Zamawiam badanie DNA 100+ Zdrowe Dziecko + wysyłka na terenie EU

Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA.