Unikalny program kompleksowych badań genetycznych, który zminimalizuje Twoje ryzyko chorób przewlekłych i złagodzi ich konsekwencje


DNA 160 Complex zestaw zawiera wszystkie oferowane przez nas analizy genetyczne, które pozwalają ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób genetycznych i pomagają zachować pełnię zdrowia. Ponadto pakiet ten zawiera testy, które związane są z odpowiednim dla danego organizmu odżywianiem oraz kontrolą masy ciała. Jeżeli obecnie Państwo chorują, analiza pomoże także wybrać optymalny sposób leczenia.


Cena: 8 560 zł

Cena zawiera koszt badania, zestaw narzędzi do pobrania DNA i zestaw drukowanych raportów

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Teraz tylko 8 560 + 100 = 8 660 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 8 560 + 500 = 9 060 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium

Genetycznie zindywidualizowana książka z przepisami


Jeśli okaże się, że tworzenie własnych planów żywieniowych jest zbyt czasochłonne, masz możliwość stworzenia genetycznie zindywidualizowanej książki z przepisami. Książka zawiera ponad 30 genetycznie spersonalizowanych codziennych menu i przekąsek oraz ponad 90 spersonalizowanych przepisów ze składnikami specjalnie dobranymi do Twoich potrzeb.


Genetycznie spersonalizowaną książkę z przepisami można zamówić tylko wraz z analizą genetyczną masy ciała, ponieważ informacje o Twoim profilu genetycznego metabolizmu są niezbędne aby utworzyć spersonalizowane przepisy. Jeśli ta informacja jest dostępna, książka z przepisach ułatwi Ci skuteczne odchudzanie lub utrzymanie masy ciała.

Zamawiam genetycznie spersonalizowaną książkę z przepisami!


Pełna diagnostyka dla Twojego bezpieczeństwa


 • najważniejsze analizy genetyczne w jednym pakiecie
 • analiza ponad 160 mutacji genetycznych
 • profilaktyka i optymalizacja leczenia ponad 35 chorób i zaburzeń metabolizmu
 • ocena działania ponad 230 leków w oparciu o ich skuteczność i działania niepożądane
 • optymalizacja żywienia w oparciu o profil genetyczny (nutrigenetyka)
 • ponad 1000 produktów żywnościowych ocenionych w oparciu o indywidualny profil genetyczny
 • plan redukcji i łatwego utrzymania masy ciała w oparciu o dane genetyczne
 • optymalny program zapobiegawczo-terapeutyczny w oparciu o profil genetyczny

Jak geny wpływają na nasze zdrowie?


Ludzki organizm składa się z około 50 trylionów komórek. Większość z nich ma jądro zawierające 46 chromosomów. Chromosom zbudowany jest z bardzo ściśle skręconej nici – podwójnej spirali DNA.

DNA, czyli kod genetyczny, stanowi kompletny plan budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Składa się on z około 3,1 miliarda cząsteczek, a każdej z nich odpowiada jedna z czterech liter. Około 1% tego kodu buduje geny. Każdy gen jest instrukcją dla organizmu, zwykle regulując jedną określoną funkcję. Na przykład, pewne geny zawierają instrukcję tworzenia tęczówki. Różnice informacji zawartej w genach skutkują różnicami barw oczu. Każda czynność organizmu jest kontrolowana przez jeden lub więcej genów. Dotyczy to także sposobu wykorzystywania żywności i reagowania organizmu na leki.

W genach wszystkich ludzi znajdują się błędy powstałe pod wpływem oddziaływań środowiskowych. Większość tych zmian nie wywołuje żadnych skutków. Nieliczne z nich mogą mieć konsekwencje niekorzystne, a jeszcze mniejsza ilość może przynieść skutki korzystne. Rodzice przekazują swoim dzieciom te zmiany, wraz z uszkodzeniami. Tak więc, w taki sposób, większość naszych defektów genetycznych dziedziczymy po rodzicach.

Dodatkowo, nasze geny kształtowały zdolność przetrwania w prymitywnych warunkach u zarania dziejów. Teraz, niektóre z cech mogą wywierać skutki niekorzystne we współczesnym świecie. Na przykład, predyspozycja genetyczna do szybkiego gromadzenia tkanki tłuszczowej i powolnego jej spalania była bardzo korzystna dla ludzi żyjących w warunkach ciągłego niedoboru żywności. Dzięki tej cesze i związanemu z nią wydajnemu metabolizmowi tłuszczów mieli oni większą szansę na przetrwanie. Jednakże, we współczesnym świecie cecha ta jest niekorzystna, ponieważ programuje organizm do szybkiego tycia i powolnego spadku masy ciała. Geny zwiększają ryzyko ataków serca, wyzwalają astmę i alergie, powodują nietolerancję laktozy, a także wiele innych chorób.

Cechy genetyczne mogą wpływać na zdrowie. Podczas gdy niektóre defekty genetyczne zawsze wywołują określoną chorobę, większość cech genetycznych wpływa jedynie na prawdopodobieństwo zachorowania. Na przykład, określona osoba może posiadać geny zwiększające jej ryzyko zachorowania na cukrzycę. Jednak nie każda osoba narażona na takie ryzyko rzeczywiście na nią zachoruje. Ponadto, nawet osoby narażone na wysokie ryzyko mogą aktywnie je obniżać stosując odpowiednią dietę i program ćwiczeń. Inne cechy genetyczne wywołują chorobę jedynie po zadziałaniu określonego czynnika środowiskowego. Na przykład, nietolerancja laktozy jest stanem o podłożu genetycznym, w którym spożycie mleka wywołuje objawy choroby. Jednakże osoba z nietolerancją laktozy, która powstrzyma się od spożywania mleka nie będzie wykazywała żadnych objawów choroby.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom jest obecnie możliwe przeprowadzenie badania określonych genów i zbadanie obecności wybranych cech genetycznych związanych z występowaniem różnorodnych chorób. W oparciu o wyniki takiej analizy możliwe jest opracowanie programu zapobiegawczego, który znacząco obniża indywidualne ryzyko wystąpienia choroby i pozwala na zachowanie zdrowia.

Zdrowy tryb życia obniża ryzyko wielu chorób, niezależnie od posiadania wiedzy o indywidualnych skłonnościach genetycznych. Jednakże, raport dostarcza dodatkowe informacje, które mogą wskazać na inne zmiany, nie mieszczące się w zakresie standardowego poradnictwa medycznego. Można tu podać wiele przykładów, np. jedną z badanych przez nas cech jest budowa genu zakłócającego zdolność wchłaniania żelaza przez organizm. W przypadku posiadania tej cechy, zalecamy stosowanie suplementów żelaza wykraczające poza ogólne zalecenia, aby dostarczyć organizmowi tyle żelaza, ile naprawdę potrzebuje.

Eksperci szacują, że każdy z nas jest nosicielem około 2000 defektów genetycznych, które mogą wpływać na zdrowie, a w niektórych przypadkach powodować choroby. Zmiany w genach (mutacje) mogą być wywoływane przez różnorodne czynniki. W nielicznych przypadkach mutacje takie mogą być korzystne. Jednakże znacząca ich większość albo nie posiada wpływu na nasze zdrowie, albo ma wpływ negatywny.

Najbardziej znanym powodem powstawania mutacji, często przedstawianym w mediach i filmach, jest promieniowanie. Promieniowanie jonizujące, a także cząstki radioaktywne, mogą bezpośrednio wpływać na DNA w komórkach i fizycznie zmieniać geny. W filmach, zmiany takie prowadzą często do powstawania potworów, takich jak Godzilla, lub osób o nadnaturalnych zdolnościach, jak X-Meni. W rzeczywistości, większość mutacji pozostaje niezauważona lub wywołuje śmiertelne choroby, takie jak nowotwory lub wady wrodzone u noworodków. Mutacje wywołują także takie substancje jak węgiel, spożywany z przypalonym jedzeniem. Węgiel wnika do komórek i niszczy geny, co może skutkować rakiem okrężnicy, a także innymi jego postaciami. Promieniowanie ultrafioletowe (UV) pochodzące ze słońca także niszczy geny i może powodować np. raka skóry.

Działania zewnętrzne mogą wpływać na poszczególne geny i ich funkcje, lecz większość uszkodzonych genów dziedziczymy po rodzicach. Każdy zarodek otrzymuje połowę genów od ojca i połowę od matki, przez co potomek dziedziczy nowe cechy po obojgu rodzicach. Defekty genetyczne są niestety przekazywane razem z genami, na przykład: defekt genetyczny warunkujący skłonność do ataku serca może zostać przekazany z ojca na dziecko, a potem na wnuka i kolejne pokolenia, powodując występowanie tej choroby w każdym pokoleniu. Jednak przekazanie wady genetycznej ma charakter losowy, więc może być tak, że niektóre wnuki będą nosicielami wadliwego genu, a inne nie.

Każdy z nas jest niepowtarzalnym tworem gromadzenia się i losowego doboru różnorodnych cech genetycznych. Niektóre z tych cech mają niekorzystny wpływ na zdrowie. Dzięki najnowocześniejszej technologii jest w końcu możliwe zbadanie struktury genetycznej i określenie jej indywidualnych silnych i słabych stron. W wielu przypadkach, dzięki skorzystaniu z tej wiedzy i wdrożeniu pewnych środków zapobiegawczych, rozwojowi chorób można nawet zapobiec. Jest to kolejny krok ku medycynie zapobiegawczej i nowej generacji opieki medycznej.

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Pakiet DNA Health Premium Plus to aż 18 medycznych badań analizujących ponad 160 genów


Zależnie od płci pacjenta w pakiecie znajduje się badanie Breast Health Sensor lub Prostate Health SensorZamawiam badanie DNA 160 Complex

W ramach pakietu DNA Health Premium Plus otrzymasz kompletną analizę stylu życia:

Geno Odchudzanie + Geno Odżywianie


Najbardziej zaawansowany i kompletny pakiet badań genetycznych stylu życia

DNA 50

Geno Odżywianie:

Plan odżywiania równie wyjątkowy jak Twoje DNA


Sposób na lepsze zdrowie dzięki diecie dostosowanej do genotypu.


Analiza ponad 50 genów istotnych dla odżywiania + ocena 1000 produktów spożywczych pod względem profilu genetycznego.

Dzięki temu badaniu unikniesz produktów które Ci szkodzą, określisz indywidualne zapotrzebowanie na mikroelementy, zapewnisz prawidłową detoksykacje organizmu, a w efekcie zminimalizujesz ryzyko chorób i zapewnij sobie długofalową ochronę zdrowotną.Zobacz szczegóły pakietu DNA 50 Geno Ożywianie
 

Teraz tylko 8 560 + 100 = 8 660 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 8 560 + 500 = 9 060 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium

Genetyczna mieszanka mikroskładników
potrzebnych Twojemu ciału!


Aby regularnie dostarczać swojemu organizmowi odpowiednich składników odżywczych we właściwej ilości, wystarczy każdego ranka zażywać spersonalizowaną mieszankę mikroelementów.

Produkt oparty na wielokierunkowych analizach!

Różne badania z naszego portfolio mogą wpływać na kompilację Twego spersonalizowanego wyniku. Dlatego nie ma znaczenia, czy masz badanie dotyczące zdrowego odżywiania, optymalnych wyników sportowych albo optymalnych mikroskładników pokarmowych dla mleka matki. Wszystkie dostępne wyniki można automatycznie zintegrować bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Dowiedz się więcej o NutriMe Complete
 

W jaki sposób analiza genetyczna
może być podstawą zalecań dietetycznych?


Analizowane polimorfizmy genetyczne wpływają na sposób, w jaki organizm reaguje na określone substancje odżywcze i składniki pokarmowe, oraz wpływają na ich prawidłowy metabolizm w organizmie. Ponieważ stosowana dieta odgrywa decydującą rolę w rozwoju wieku chorób, ocena genetyczna może umożliwić stworzenie odpowiedniego planu dietetycznego niwelującego istniejące słabości genetyczne.


DNA 08 Geno Odchudzanie: Odchudzanie w oparciu o geny do 2.5x bardziej skuteczne!


Genetycznie spersonalizowany program odchudzania dzięki któremu pozbędziesz się nawet do 20 kg w 3 miesiące. Bez efektu jo-joZobacz szczegóły pakietu DNA 08 Geno Odchudzanie

 

NutriMe Weight Management


Jako dodatek do testu genetycznego Weight Sensor możesz zwiększyć sukces odchudzania lub ułatwić utrzymanie swojej wagi dzięki genetycznie spersonalizowanemu suplementowi NutriMe Weight Management. Opierając się na Twoim profilu genetycznym, redukuje on ilość kalorii przyswajanych z tłuszczu i węglowodanów pochodzących z pożywienia.

Razem z posiłkiem, redukuje kalorie!

NutriMe Weight Management, genetycznie spersonalizowany produkt medyczny pomaga przyspieszyć sukces podczas fazy redukcji masy ciała oraz w utrzymaniu optymalnej masy ciała. Produkt składa się z genetycznie dopasowanych komponentów, które redukują podaż kalorii z tłuszczów i/lub z węglowodanów.


Dowiedz się więcej o suplementacji


Sprawdzony, naukowy program pomoże Ci pozbyć się zbędnych kilogramów


Geny stanowią fundament konstrukcji naszego organizmu. Badania naukowe wskazują, że 80% przypadków otyłości ma podłoże genetyczne. U niektórych osób dochodzi do wchłaniania zbyt dużej ilości tłuszczu, podczas gdy inni, mimo dwukrotnie większej zawartości tłuszczu w diecie, wchłaniają tylko jego niezbędną ilość.

Podobne zjawisko obserwuje się w przypadku węglowodanów. Optymalna ilość wysiłku fizycznego jest również uwarunkowana genami. Niektórym regularne ćwiczenia pomagają szybko schudnąć, natomiast u innych nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Występowanie tych różnic jest uwarunkowane genetycznie, co wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby mogą schudnąć, stosując dietę niskotłuszczową, a inne do osiągnięcia tego samego celu będą potrzebowały wysiłku fizycznego.Raport 1000 produktów i ich zgodności z Twoim genotypem


 • ponad 1000 produktów spożywczych ocenionych zgodnie z indywidualnych profilem genetycznym
 • ostrzeżęnie przed określonymi alergenami pokarmowymi
 • lista mikroskładników dla wszystkich produktów spożywczych
 • łatwa do zaplanowania i zindywidualizowania dieta

Powyżej przykładowa strona z 40 stronnicowej części raportu poświęconej alergenom. Dzięki temu raportowi zobaczysz, które produkty Ci szkodzą a które pomagają, które z nich wpływają na Twoją nadwagę a które pozwalają Ci sie jej pozbyć

Dodatkowe elementy analizy stylu życia


Placeholder

Analiza:
ponad 58 mutacji genów związanych ze stylem życia i odżywianiemPlaceholder

Analiza:
mikroskładniki odżywcze


Analizę indywidualnego zapotrzebowania na mikroskładniki odżywcze, w oparciu o profil genetyczny


Placeholder

Analiza:
detoksykacja


Genetyczna analiza zdolności organizmu do detoksykacji.

Placeholder

Analiza:
Przyczyny otyłości


Placeholder

3 fazowy program skutecznego odchudzaniaPlaceholder

Narzędzia do planowania indywidualnej dietyPlaceholder

Narzędzia do planowania i rejestrowania wyników i programu ćwiczeń


Placeholder

Raport:
Lista 1000 produktów


Ocena 1000 produktów spożywczych ocenionych zgodnie z indywidualnym profilem genetycznym


Dla zdrowia, bezpieczeństwa i po to abyś mógł ze spokojem spojrzeć w przyszłość i oddać się temu co dla Ciebie najważniejsze


Cena: 8 560 zł


Cena zawiera koszt badania, zestaw narzędzi do pobrania DNA i zestaw drukowanych raportów

Teraz tylko 8 560 + 100 = 8 660 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 8 560 + 500 = 9 060 zł

Zamawiam badanie DNA 160 Complex

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium

Najnowsze technologie,
austriacka jakość i precyzja badania


LABORATORIUM NOVOGENIA jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych laboratoriów w Europie. Posiada liczne certyfikaty i systemy kontroli jakości przewyższające międzynarodowe standardy.