Czy wiedziałeś, że Ty także możesz być w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności na hemochromatozę?


Czy wiesz jak ustrzec się przed niebezpiecznymi konsekwencjami tej choroby?


Stosujesz suplementy zawierające żelazo? Stwierdzono u Ciebie niedobór żelaza? Czy wiesz, że nadmiar żelaza może Cię zabić? A może zdiagnozowano już u Ciebie Hemochromatozę? Hemochromatoza jest chorobą wynikającą z zaburzeń wchłaniania żelaza. Gromadzi się ono w tkankach, zatruwa, niszczy organizm. W późnym stadium hemochromatoza nie daje się leczyć. Dowiedz się, jak sprawdzić czy żelazo może Ci szkodzić! Działaj szybko, możesz uchronić się przed konsekwencjami nadmiaru żelaza w organizmie.


Wykonaj badanie DNA Metabolizm Żelaza w swoim mieście:


Teraz tylko 1090 + 100 = 1190 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + wysyłkę zestawu na terenie Polski

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 1090 + 500 = 1590 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + międzynarodową wysyłkę zestawu

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium


Dostępne także w pakiecie DNAnutriControl oraz w pakiecie Sport Master 52

W jaki sposób analiza genetyczna
może być podstawą zalecań dietetycznych?


Analizowane polimorfizmy genetyczne wpływają na sposób, w jaki organizm reaguje na określone substancje odżywcze i składniki pokarmowe, oraz wpływają na ich prawidłowy metabolizm w organizmie. Ponieważ stosowana dieta odgrywa decydującą rolę w rozwoju wieku chorób, ocena genetyczna może umożliwić stworzenie odpowiedniego planu dietetycznego niwelującego istniejące słabości genetyczne.


Poznaj badanie DNA 50 Geno Odżywianie

Ryzyko


Jedną z najczęstszych chorób metabolicznych jest hemochromatoza określana, także jako spichrzanie żelaza. Jej przyczyną jest defekt genów odpowiedzialnych za regulację wchłaniania żelaza z pożywienia.

Defekty te zakłócają czynność genów i prowadzą do nadmiernego wchłaniania tego pierwiastka, który z czasem odkłada się w narządach wewnętrznych, takich jak wątroba, serce, trzustka, przysadka i stawy, a następnie prowadzi do ich uszkodzenia. Z tego względu, wykrycie predyspozycji genetycznych przed wystąpieniem objawów choroby może być bardzo pomocne w zapobieganiu chorób, które może wywołać hemochromatoza.

Wykonaj badanie DNA Metabolizm Żelaza w swoim mieście:


Teraz tylko 1090 + 100 = 1190 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + wysyłkę zestawu na terenie Polski

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 1090 + 500 = 1590 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + międzynarodową wysyłkę zestawu

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium


Dostępne także w pakiecie DNAnutriControl oraz w pakiecie Sport Master 52

Faza 1 Detoksykacja popiołow i sadzy


Poniżej przykładowe wyniki:

Skuteczność Fazy 1 detoksykacji


skutecznanieskuteczna 

Detoksykacja popiołów, sadzy (z żywności), dymu


skutecznanieskuteczna 

Istnieje wiele genów odpowiedzialnych za detoksykację, które sterują enzymami wiążącymi i neutralizującymi substancje toksyczne w organizmie. Niektóre cechy genetyczne ograniczają zdolność organizmu do produkcji tych enzymów, a narażenie na toksyny powoduje wielokrotne zwiększenie ryzyka zachorowania na raka. Dlatego tak ważna jest świadomość występowania wyższego ryzyka u pewnych osób. Wówczas mogą one aktywnie unikać narażenia na substancje toksyczne i zachować zdrowie.

Wykrycie predyspozycji genetycznych pomoże wyprzedzić chorobę i pozwoli na wprowadzenie działań, dzięki którym można nad tą groźną, skracająca życie chorobą zapanować


  • niektóre objawy są często błędnie diagnozowane,
  • prowadzi to do błędnego leczenia i pogłębiania objawów
  • lista mikroskładników dla wszystkich produktów spożywczych
  • łatwa do zaplanowania i zindywidualizowania dieta

Nie da się zmienić genów, ale epigenetyka to nauka, która pozwala na wdrożenie postępowania, które uchroni nas przed rozwojem choroby. Wczesne wykrycie predyspozycji pozwoli na dostosowanie stylu życia w taki sposób, aby skutecznie zmniejszyć przykre konsekwencje choroby.

Wykonaj badanie DNA Metabolizm Żelaza w swoim mieście:


Teraz tylko 1090 + 100 = 1190 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + wysyłkę zestawu na terenie Polski

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, wysyłka zestawu do pacjenta oraz transport zestawu od pacjenta terenie Polski do laboratorium

Teraz tylko 1090 + 500 = 1590 zł

Zamawiam badanie DNA Metabolizm Żelaza + międzynarodową wysyłkę zestawu

Cena zawiera: koszt badania i materiałów, międzynarodowa wysyłka zestawu do pacjenta, transport zestawu od pacjenta do laboratorium


Dostępne także w pakiecie DNAnutriControl oraz w pakiecie Sport Master 52

Co otrzymam w ramach badania DNA 50 Geno Odżywianie?


Placeholder

Analiza:
ponad 50 mutacji genów


Analiza genów pod kątem cech, których występowanie czyni określone składniki pokarmowe zdrowymi luub niezdrowymi dla określonej osoby.


Placeholder

Analiza:
mikroskładniki odżywcze


Analiza indywidualnego zapotrzebowania na mikroskładniki odżywcze, w oparciu o profil genetyczny


Placeholder

Analiza:
detoksykacja


Genetyczna analiza zdolności organizmu do detoksykacji.

Placeholder

Raport:
Lista 1000 produktów


Ocena 1000 produktów spożywczych ocenionych zgodnie z indywidualnym profilem genetycznym

Określ swój indywidualny profil genetyczny i dostosuj dietę aby zminimalizować ryzyko wystąpienia choróbCena: 2 220 zł


Cena zawiera koszt badania oraz zestaw do pobrania DNA

Poznaj DNA 50 Geno Odżywianie

Dostępne także w pakiecie DNAnutriControl


Najnowsze technologie,
austriacka jakość i precyzja badania


LABORATORIUM NOVOGENIA jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych laboratoriów w Europie. Posiada liczne certyfikaty i systemy kontroli jakości przewyższające międzynarodowe standardy.