DNA JASKRA

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Czy wyobrażasz sobie życie bez narządy wzroku? Czy wyobrażasz sobie od nowa uczyć się poznawać świat? Czy zdajesz sobie sprawę z jakim cierpieniem zarówno fizycznym jak i psychicznym jest związana utrata wzroku?

Z pewnością nie chcesz doświadczyć tego na własnej skórze…

Jaskrze można zapobiegać, można ją także skutecznie leczyć, jednak niezbędna jest odpowiednia wiedza i wczesna diagnoza.

Dzięki badaniu DNA JASKRA możesz wcześnie wykryć chorobę, a nawet wyprzedzić pierwsze objawy, które związane są z pogorszeniem widzenia.

Wykonaj badanie DNA Jaskra w swoim mieście:

Jaskra rozwija się powoli i niezauważalnie. Pierwsze zaburzenia wzroku pojawiają się dopiero przy obumarciu około 95% komórek wzrokowych. Wówczas jest już za późno na działania profilaktyczne. Dlatego właśnie wczesne wykrycie choroby ma zasadnicze znaczenie. Długotrwałe nieleczenie prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do całkowitej ślepoty.

Główną przyczyną choroby jest nieprawidłowy przepływ płynu produkowanego w tylnej części gałki ocznej, skąd przepływa następnie do części przedniej przez tzw. zastawki. Naukowcy zidentyfikowali gen warunkujący prawidłowe funkcjonowanie zastawek w oku. Ich nieprawidłowa budowa powoduje kumulowanie się płynu, stopniowy wzrost ciśnienia, upośledzenie mikrokrążenia, a w konsekwencji niedotlenienie, niedożywienie i obumieranie nerwu wzrokowego. Jeśli taki stan utrzymuje się przez dłuższy okres czasu, nerwy w gałkach ocznych stopniowo zanikają, co może prowadzić do całkowitej ślepoty.

Dlaczego należy wykonać badanie?

Główną korzyścią płynącą z analizy genetycznej jest poznanie indywidualnego ryzyka wystąpienia choroby. Jeśli okaże się, że należysz do grupy ryzyka będziesz wiedział, że konieczne są częstsze i dokładniejsze badania oczu, które pozwolą kontrolować stopień uszkodzenia wzroku.

Badanie genetyczne odpowie na pytanie czy istnieje duże ryzyko wystąpienia jaskry i czy standardowe badania wzroku są wystarczające w prewencji choroby.

Jeśli jesteś lekarzem okulistą…

Wiedz, że badanie genetyczne to niezwykle cenne narzędzie w Twoich rękach.

Pozwoli ono uchronić Twoich pacjentów przed nieodwracalnymi skutkami zwyrodnienia plamki żółtej. Jeśli tylko masz podejrzenie, że choroba może wystąpić w konkretnym przypadku, nie wahaj się zlecić analizy genetycznej póki jeszcze nie jest za późno. Pomóż sobie w diagnozie i pomóż swojemu pacjentowi uchronić się przed chorobą.

Podejmij z nami współpracę!

Nauczymy Cię interpretować wyniki, podpowiemy jakie zalecenia będą najskuteczniejsze w konkretnych przypadkach.

Najnowsze technologie, austriacka jakość i precyzja badania


LABORATORIUM NOVOGENIA jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych laboratoriów w Europie. Posiada liczne certyfikaty i systemy kontroli jakości przewyższające międzynarodowe standardy.